به گزارشافکارنیوز،رضا تقی‌پور درباره افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی توسط برخی تاکسیرا‌ن‌ها در پی تک نرخی شدن بنزین، ‌ اظهار داشت: در جلسه هفته گذشته مخالفت اعضای شورا با افزایش کرایه‌های تاکسی اعلام شد و اعضا همچنان معتقد هستند باید مشکل سوخت تاکسیران‌ها حل شود.

وی با بیان اینکه شورای شهر در حال رایزنی با دولت است، ‌ ادامه داد: در اجرای هدفمندی یارانه‌ها قرار بر این بود که یارانه‌ها هدفمند شوند نه حذف، ‌ از این رو باید تدبیری برای جبران حذف سهمیه سوخت تاکسیران‌ها اندیشیده شود.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: درخواست اعضای شورای شهر این است که سهمیه سوخت برای حمل و نقل عمومی تداوم داشته باشد تا بتوان این هزینه را در سطح شهرها ثابت نگه داشت اما به هر ترتیب موضوع سوخت تاکسیران‌‌ها در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران به صورت ویژه در حال پیگیری این موضوع است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نرخ کرایههای تاکسی بر اساس مصوبه شورای شهر از ابتدای سال جاری به اجرا در آمده نمیتوان یک بار دیگر نسبت به افزایش کرایهها اقدام کرد.