به گزارشافکارنیوز،فاطمه دانشور، با اشاره به فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها در بخش‌های خاص، اظهارداشت: شاهد آن هستیم که در برخی حوزه‌ها از کمک اشباع شده و به شدت مورد توجه است و برخی دیگر از حوزه‌های نیازمند، کاملا مورد غفلت قرار گرفته است.

دانشور از پدیده رشد کارتن خوابی در شهر تهران از ابتدای امسال خبر داد و گفت: در حالی که دو سال قبل گفته شد تعداد کارتن خواب‌ها ۱۲ هزار نفر هستند، در سال ۹۳، مدیران شهر تهران از افزایش کارتن خواب‌ها به ۱۵ هزار نفر خبر دادند و آخرین آمارهای سازمان رفاه شهرداری تهران در ۲۰ فرودین حکایت از آن دارد.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر اعلام کرد: درحالی با رشد این آسیب اجتماعی شهر تهران مواجه هستیم که حضور زنان باردار و کودکان در شرایط حاد در میان کارتن خواب‌ها در حال شیوع است و حاشیه تهران به مامنی برای کودکان کارتن خواب تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه در شهر تهران مشکلات بر زمین مانده زیادی در حوزه آسیب های اجتماعی داریم، افزود: امروز شناخت درست و صحیح چالش‌های اجتماعی شهر تهران از اهمیت بسیاری برخوردار است و لازم است در این رابطه منابعی را تولید و تالیف کنیم تا خیرین و کارآفرینان اجتماعی بیش از گذشته با این رویکرد یعنی توجه به نیازهای اساسی آشنا شوند.

دانشور به کارآفرینی اجتماعی به عنوان یکی از بهترین روش‌های حمایت و همراهی از آسیب دیدگان اجتماعی اشاره کرد و گفت: نکته مهمی که باید در تاسیس سازمان‌های مردم نهاد به آن توجه کردآن است که این نهادها باید در سطحی باشند که کمترین نیاز به حمایت مالی را داشته باشند.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، تاکید کرد: کارآفرینی اجتماعی باید برای بقای خودش برنامه داشته باشد. این به معنای آن است که باید خیریه‌ها و مراکز حمایتی درآمد داشته باشند و مهمتر آنکه سود کنند تا امکان ادامه حیات آنها وجود داشته باشد.

دانشور با پرداختن به لزوم همکاری سازمانهای مرتبط در حوزه آسیبهای اجتماعی اظهار داشت: سازمانهای متولی در این حوزه باید بیشتر به وظایفی که دارند توجه داشته باشند تا اقداماتی که مدیریت شهری در این خصوص صورت میدهد، به نتیجه مطلوب برسد.