به گزارشافکارنیوز،سیدحسن هاشمی در اجلاس معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور گفت: امیدواریم با تعریف جدیدی که برای پوشش خدمات بهداشت داشته ایم، برنامه توسعه گسترش شبکه ها با سرعت و دقت لازم به پیش برود.

وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت تربیت مراقبین سلامت خطاب به معاونین بهداشت دانشگاهها گفت: نظارت و سختگیری بر عملکرد مراقبین سلامت در تکمیل پرونده الکترونیک سلامت بسیار مهم است.

هاشمی با بیان اینکه معتقدم مغز وزارت بهداشت شبکه است، گفت: اگر در این حوزه خوب برنامه ریزی کنیم در سایر بخش ها از جمله دارو و درمان نیز موفق عمل خواهیم کرد.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت دهان و دندان بر ضرورت استفاده بهینه از تجهیزات دندانپزشکی تاکید کرد و گفت: در ارتقای سلامت دهان و دندان که یک برنامه ملی است، ضروری است از طرف معاونین بهداشتی همکاری های موثر صورت گیرد.

هاشمی با اشاره به ارائه خدمات بهداشتی در شبکه‌ها گفت: با انجام فشارخون، کنترل چربی و قند خون که در حال حاضر در شبکه‌های بهداشتی در حال انجام است و گسترش این خدمات در حاشیه شهرها باید شاهد حرکت موثری باشیم تا هزینه های درمانی و معلولیت های مردم کاهش یابد.

وی گفت: ارائه خدمات پیشگیرانه به نوعی کمک به درمان است و از هزینه ها پیشگیری می‌کند.

هاشمی در مورد برنامه های حوزه بهداشت محیط نیز با تاکید بر ضرورت نظارت‌ها بر حوزه بهداشت محیط گفت: مردم از اینکه مشاهده کنند مسئولین به حوزه بهداشت محیط نظارت می‌کنند و با متخلفان این حوزه برخورد می شود، امیدوار می‌شوند.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به بحثفن آوری اطلاعات و پرونده سلامت ایرانیان اشاره کرد و موضوع «فن آوری اطلاعات به اندازه طرح تحول سلامت مهم است چرا که با این کار اطلاعات ما از تعداد بیماران، نوع بیماریها، داروها و دیگر اطلاعات مهم در حوزه بهداشت و درمان تکمیل می‌شود و ما با داشتن اطلاعات کامل بهتر می‌توانیم تصمیم‌گیری نماییم.

وزیر بهداشت همچنین بر ضرورت مدیریت منابع و اعتبارات حوزه بهداشت در خود این معاونت و نیز صرفه جویی در منابع تاکید کرد.