به گزارشافکارنیوز،بندر حجار به پایگاه خبری مکه گفت: کاهش سهمیه حجاج کشورهای اسلامی در موسم حج امسال به نسبت ۲۰ درصد همانند سال‌های گذشته اعمال می‌شود.

وی افزود: ادامه طرح‌های توسعه در حرم، علت این تصمیم در موسم حج امسال است، همچنین تصمیم کاهش ۵۰ درصدی حجاج عربستانی نیز همانند سال‌های گذشته در موسم حج امسال رعایت می‌شود.

حجار گفت: وزارت حج منتظر پایان یافتن موسم عمره جاری است و درباره امکان افزایش تعداد عمره گزاران یا عدم آن را بررسی خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: همکاری با بخش خصوصی مساله مهمی است زیرا بخش خصوصی است که خدمات مستقیم را به حجاج و عمره گزاران ارائه می‌کند.

وزیر حج سعودی گفت: وزارت حج، برای این مشارکت و همکاری، ۱۵ طرح را در خصوص خدمات متعدد در زمینه اسکان و… مشخص کرده است.

وی اعضای شورای هماهنگی موسسات ارباب الطوائف را مسئول تمام تصمیماتی دانست که گرفته می‌شود.

حجار پیشتر از احتمال افزایش تعداد حجاج به پنج میلیون و عمره گزاران به ۳۰ میلیون طی پنج سال آینده خبر داده بود.