به گزارشافکارنیوز،هادی بهادری در سومین نشست فرهنگی اجتماعی احیای دریاچه ارومیه که در شهرستان بوکان برگزار شد اظهار داشت: تمام تلاش‌ها باید در راستای یک بردار قرار گیرد و آن چیزی نیست جز مدیریت مصرف درست آب و کاهش تراز آب نشان می دهد که مدیریت مصرف به شدت در این امر نقش داشته و امروزه بر همه کارشناسان اثبات سده است که نقش عامل انسانی بیش از ۵۰ درصد بوده است.

بهادری گفت: باید راههای رفته را برگردیم و اشتباهات گذسته را جبران کنیم و اگر توسعه هایی در اراضی دیم داشته ایم، اگر تغییراتی در ورود کشت داشته ایم، اگر مزارع را به باغات تبدیل کرده ایم و برداشت های بی رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی داشته ایم تمام این عوامل جمع شده اند و در کاهش سفره های آب زیرزمینی ما و در نهایت خشکی دریاچه ارومیه مؤثر بوده است.

معاون استاندار تصریح کرد: امروزه تراز سفره های آب زیرزمینی در سطح استان به ۱۶۰ متر رسیده است و چاه های آبی که در خوی وجود دارد از عمق ۱۶۰ متر آب استخراج می‌کنند و ما با این اوضاع در اکثر دشت ها شاهد کاهش تراز ۲۰ متری هستیم.

وی درباره اعتبار اختصاص داده شده به پروژه احیای دریاچه ارومیه بیان کرد: فعالیت‌های اجرایی در دولت یازدهم با اولین مصوبه فعلیت‌ها شروع و ستاد تشکیل شد و بودجه ریزی ستاد در اواخر سال ۹۳ اجرا شد و در این راستا ۲۵۸ میلیارد تومان در استان برای این پروژه بودجه بندی شده که ۲ پروژه سدهای بزرگ در اختیار استان و بقیه در اختیار دستگاه های اجرایی است.

بهادری افزود: در کنار اقدامات اجرایی اقدامات فرهنگی هم مانند فرهنگ سازی همدلی و همزبانی و ایجاد گفتمان مشترک بین مردم و مسئولین برای احیای زیست بوم بسیار با ارزش برای کشور و حتی دنیا است.

وی تصریح کرد: آبی که مصرف می‌کنیم بیش از نیاز مصرفی است در حالی که می توانیم بدون این که به کشاورزی اشکالی وارد بشود با کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب کشاورزی را به روش‌های نوین انجام دهیم و این بخشی است که در کارهای فرهنگی باید به آن بپردازیم.

بهادری بیان کرد: جمع بندی هایی که صورت گرفته نشان می دهد حداقل آب وجود دارد و از این نظر در سطح استان وضع بدی داریم ما در ایران برای هر متر مکعب آب حدود یک کیلو محصول تولید می‌کنیم در حالی که متوسط دنیا حدود ۲ کیلو است و حتی در بعضی کشورها تا ۱۳ کیلو تولید می‌کنند.

نماینده مجری طرح احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: برنامههای فرهنگی را شروع کردهایم و آموزشهایی برای کشاورزان، دانش آموزان، مدیران، متخصصان و گروه های خاص و عموم مردم که این همایشات در راستای آگاه سازی و فرهنگ سازی عمومی است و برای این برنامه ها مسابقات، جشنواره ها و مسابقاتی هم بر پا شده شده که توسط مجموعه دفتر استانی در ستاد احیای دریاچه ارومیه در دست اجرا است.