به گزارش افکارنیوز، سیدابوذر کریمی پور گفت: بازرسان یکی از موسسات مالی و اعتباری در این شهرستان متوجه برداشت وجه نقد از حساب مشتریان این بانک توسط یکی از کارمندان شدند.

وی ادامه داد: با انجام تحقیقات بیشتر مشخص شد که یکی از کارمندان به هویت ز. ک اقدام به برداشت مبلغ مذکور و واریز آن به حساب اعضای خانواده‌اش کرده است.

کریمی‌پور گفت: با دستور قاضی کشیک، متهم در منزل شخصی‌اش دستگیر و به همدستی با یک نفر دیگر به هویت س. ب که خود را منتصب به مدیرعامل موسسه معرفی کرده بود، اعتراف کرد.

رئیس دادگستری شهرستان بهبهان اظهار کرد: قرار عدم خروج از کشور برای دیگر متهمان س. ب و ز. ب صادر و تلاش برای دستگیری آنان آغاز شده است.