به گزارشافکارنیوز،ربابه غفارتبریزی روان‌شناس با بیان اینکه روان‌شناسی شخصیت ویژگی های شخصیتی افراد و دسته‌بندی آنها براساس تیپ شخصیتی و اصول مربوط به آن است، اظهار کرد: در روان‌شناس شخصیت هر فرد را مورد بررسی قرار می‌دهند تا مشخص شود ویژگی‌های شخصیتی او نرمال است و یا جز اختلالات شخصیتی محسوب می‌شود که برای این کار از مصاحبه بالینی و تست‌های شخصیت استفاده می‌شود.

وی افزود: تربیت خصوصیات ژنتیکی، سرشتی، وقایعی که در زندگی می‌افتد ۳ عاملی هستند که فرد را به سوی یک شخصیت خاص سوق می دهد که کارها، حالات و احساسات او را از افراد دیگر متمایز می‌سازد.

غفار تبریزی با بیان اینکه تیپ‌های شخصیتی انواع مختلفی دارد که از جمله‌ی آنها درون‌گرا، ‌برون‌گرا، ‌ اجتماعی، منزوی، ‌تحریک ‌پذیر، وسواسی و خودشیفته است، اظهار کرد: یک فرد برون‌گرا در مورد آنچه به آن فکر می‌کند و دغدغه‌ی فکری او به شمار می‌رود با دیگران در میان می گذارد و با آنها در تعامل است و از حق خود دفاع می‌کند.

غفارتبریزی ادامه داد: یک فرد درون ‌گرا همه چیز را در خود نگه‌می دارد و مطرح نمی کند و به تجزیه تحلیل می‌پردازد، بدون اینکه به اطرافیان خود خبر دهد.

وی با بیان اینکه فرد دورن‌گرا معمولا یک دنیای درونی برای خود می‌سازد که در آن محاکمه می کند، آزاد می‌کند، ‌می بخشد و حساس می‌شود، تصریح کرد: این فرد کمتر حرف می زند و افراد کمی از دنیای او با خبر هستند و تعاملات کمی با محیط اطراف خود دارد.

این روان شناس در پایان عنوان کرد: نمی‌توان گفت که یک فرد برون‌گرا ازدورن‌گرا بهتر عمل می کنند زیرا افراد با هم متفاوت هستند بعنوان مثال یک شخصیت برون‌گرا در یک مهمانی بهتر ارتباط برقرار می‌کند اما کمتر به تامل و اندیشه می‌پردازد و از وجود خودآگاهی کافی ندارد و بنابراین یک شخصیت ایده‌آل تعادل بین این دو شخصیت است.