به گزارشافکارنیوز،موید حسینی صدر با بیان اینکه مجلس در هفته آینده به مدت دو هفته تعطیل می‌شود، گفت: سعی می‌کنیم در فراکسیون محیط زیست تا قبل از تعطیلات تابستانی مجلس با خانم ابتکار جلسه‌ای بگذاریم.

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: مسائلی که هم‌اکنون در دست بررسی این فراکسیون است شامل مسائل جاری محیط زیست مانند ریزگردها و برنامه ششم توسعه می‌شود.

وی ادامه داد: نمایندگان نسبت به معضلات زیست محیطی دغدغه‌های فراوان دارند ولی متاسفانه کمبود منابع مالی و در تنگنا بودن دولت از نظر اقتصادی مانع فعالیت‌های مفید زیست محیطی می‌شود.

حسینی صدر تصریح کرد: به دنبال راه‌هایی هستیم تا در هزینه‌های جاری کشور صرفه‌جویی شود و بودجه حاصل را در زمینه‌های دیگر از قبیل مسائل محیط زیست صرف کنیم.

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: تمام اعضای فراکسیون محیط زیست بارها نظرات و مشورتهای خود را به صورت مکتوب به خانم ابتکار ارائه کردند.