به گزارشافکارنیوز،رضا تقی پور با بیان اینکه در مذاکراتی که انجام شده دولت اعلام کرده که شهرداری هم بدهی هایی به ما دارد که بدهی های شهرداری بیشتر به بانک ها است که بانک ها، دولت محسوب نمی شوند، گفت: این بدهی ها بیشتر در حوزه بازپرداخت وام هایی است که از سوی شهرداری گرفته است اما هنوز رقم نهایی بدهی های دولت به شهرداری تعیین نشده و معاون اول رئیس جمهور قول داده در صورت مشخص شدن رقم نهایی این میزان بدهی یا در بودجه پیش بینی شود یا در قالب تهاتر پرداخت شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان مجلس نیز در این کارگروه عضو هستند که در برخی از اظهارنظرها به میزان بدهی دولت به شهرداری تهران اشاره می کنند، افزود: تاکنون نیازی به حضور نمایندگان مجلس در این کارگروه نبوده اما قطعا اگر رقم بدهی ها مشخص شود به کمک مجلس برای تایید آن در بودجه های سنواتی نیاز است.

تقی پور در خصوص رقم بدهی دولت به شهرداری تهران، گفت: اگر بر اساس تکالیفی که قانون مشخص کرده و در آن ذکر کرده دولت می تواند و اگر بخواهد این کمک ها را بکند، ۱۲ هزار میلیارد، اما تکالیف قانونی که باید انجام دهد تا سال گذشته ۶۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که باید به تایید این کارگروه برسد.