گروه اجتماعی

- عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: سال های متمادی است که مشکل کمبود آب در کشور وجود دارد اما هنوز برنامه ریزی مدون و مناسبی برای جلوگیری از هدررفت آب در بخش کشاورزی صورت نگرفته است.

به گزارشافکارنیوز، علی ایرانپور با بیان این مطلب اظهار داشت: بخش کشاورزی را می توان یکی از مهمترین بخش های کشور به حساب آورد زیرا با منابع غذایی مردم رابطه مستقیم دارد بنابراین باید برای آن برنامه ریزی های مناسب علمی و اصولی انجام شود.

وی افزود: اگر واقعا به دنبال حل این مشکل هستیم باید نسبت به اصلاح شیوه های آبیاری در این بخش اقدامات فوری صورت گیرد.
وی بیان کرد: بخش کشاورزی مصرف کننده حدود ۹۰درصد از آب موجود در کشور است که متسفانه به دلیل شیوه های نامناسب آبیاری از جمله روش سنتی و غرقابی شاهد هدر رفت بین ۶۰ تا ۶۵درصد از این میزان هستیم.

وی تاکید کرد: دولت باید با حمایت از بخش کشاورزی، روش های نوین آبیاری مانند قطره ای و… را جایگزین روش های فعلی کند.
ایرانپور گفت: خودکفایی در بخش کشاورزی و بی نیازی از واردات مواد غذایی جز در سایه اجرای روش های نوین کشاورزی امکان پذیر نخواهد بود.

وی توضیح داد: دولت باید نسبت به آموزش کشاورزان و تشویق آنها برای استفاده از شیوه های نوین آبیاری تلاش کند زیرا بررسی ها نشان می دهد در شیوه های آبیاری هسنتی میزان زیادی آب به هدر می رود در حالی که میزان بهره وری بسیار پایین است.

وی درباره روش های پیشگیری از هدر رفت آب در بخش کشاورزی گفت: بتنی کردن کانال‌های آب و بهره‌گیری از روش‌های نوین همچون آبیاری قطره‌ای، احداثسدهای خاکی و… از هدر رفت آب در بخش کشاورزی جلوگیری می کند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس بیان کرد: بارها مشاهده شده محصولات کشاورزی بدون توجه به نیاز و اقلیم منطقه کشت می شوند که این مساله علاوه بر هدر رفت آب، موجب کاهش سفره‌های زیرزمینی آب و … می شود در حالی که مسوولان استانی باید الگوی کاشت را اصلاح کرده و از کشت محصولا آب بر ممانعت کرده و در مقابل کشاورزان را به سمت کشت گونه های اصلاح شده گیاهی با حداقل نیاز به آب سوق دهند.

وی خاطر نشان کرد: اگر واقعا به دنبال جلوگیری از هدر رفت آب دراین بخش هستیم دولت باید به عنوان متولی اصلی، از کشاورزان حمایت کرده و برنامه ریزی های مناسب برای جلوگیری از هدر رفت آب انجام دهد.

ایرانپور گفت: در دو سال گذشته تا کنون اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفته و مسوولان تنها از لزوم صرفه جویی در مصرف آب به ویژه در بخش خانگی سخن می گویند هرچند این مساله ضروری است اما به حتم کافی نیست و دولت نیز باید به وظایف خود عمل کند.