به گزارشافکارنیوز،سردار سرتیپ دوم احمد علی گودرزی بیان داشت: در پی تیر اندازی با سلاح سوزنی به سمت یک دستگاه خودرو پژو پارس توسط چهار نفر از سرنشینان یک دستگاه خودرو پاژن در یکی از خیابان های شیراز، موضوع شناسایی و دستگیری آنها به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی ادامه داد: با تحقیقاتی که از سوی ماموران پلیس امنیت عمومی صورت گرفت، مخفیگاه عاملان تیراندازی در یکی از محله های شیراز شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات منسجم دو نفر در ارتباط با این تیراندازی دستگیر شدند.

گودرزی افزود: در بازرسی هایی که از خودرو و منزل متعلق به این افراد انجام شد، پنج قبضه اسلحه کلت کمری، کلاش و سوزنی، ۱۸۲عدد فشنگ های مربوطه، ۱۱۰ گرم تریاک و ۶۴۰ گرم سوخته تریاک کشف شد و خودرو متهمان که در تیراندازی مورد استفاده قرار گرفته بود، توقیف شد.

این مقام انتظامی بیان کرد: متهمان به همراه اقلام مکشوفه برای تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

گودرزی با بیان این که تلاش برای شناسایی و دستگیری دو نفر دیگر از متهمان این پرونده ادامه دارد،اظهار داشت:افرادی که مبادرت به ایجاد رعب و وحشت و بی نظمی در میان شهروندان کنند، با برخورد قانونی ماموران انتظامی این استان مواجه و به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.