به گزارشافکارنیوز،در اینکه چرا در هر سال یک ماه روزه واجب است نه کمتر و نه بیشتر، فضل بن شاذان علت آن را از امام رضا(علیه السلام) پرسید و آن حضرت نیز به سوال وی چنین جواب داد و فرمود:

«برای اینکه یک ماه روزه آن مقدار از عبادت است که قوی و ضعیف را فرا می گیرد و از هر فردی بر می آید و خداوند واجبات را به اندازه و بر توان افراد قرار داد و سپس برای ضعیفان و ناتوانان رخصت قایل شد و توانایان را در زیادی ترغیب و تشویق نمود. اگر کمتر از یک ماه صلاحشان بود، کمتر واجب می کرد و اگر نیاز به بیشتر از این داشتند، بیش از آن واجب می نمود.

(شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۲۴)

همان طور که روشن است مطابق این پاسخ امام رضا (علیه السلام) اسلام دینی آسان است و احکام آن سخت و فوق طاقت عموم مردم نیست. انجام تکالیف شرعی برای عموم انسانها امکان پذیر است ، البته اگر فردی از وضع غالب و عمومی خارج باشد می تواند به مقدار قدرت و توانائی اش عمل کند .