به گزارشافکارنیوز،محسن خوش‌نیت فوق‌تخصص غدد درون‌ریز گفت: بسیاری از افراد بر این باورند کاهش مصرف غذا در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی‌درمانی مضر است اما تحقیقات نشان دهنده است که کاهش مصرف غذا می‌تواند از طریق محافظت از سلول‌های طبیعی، عوارض جانبی شیمی‌درمانی را کاهش دهد.

وی افزود: اگر در طول شیمی‌درمانی، مصرف مواد غذایی تا حدودی کاهش یابد، به‌دلیل اینکه سوخت و ساز سلولی کاهش می‌یابد اثرات سوء داروهای شیمی‌درمانی بر سلول‌های طبیعی کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: گرسنگی(کم‌خوری) مقاومت سلول‌های طبیعی(نه سلول‌های سرطانی) دو برابر داروهای شیمی‌درمانی و عوامل سرطان‌زا را تا ۱۰برابر افزایش می‌دهد.

وی اظهار داشت: مشکلاتی که احتمالاً بر اثر محدود کردن مصرف غذا به وجود می‌آید شامل درجات خفیفی از گرسنگی، سردرد و سرگیجه است تا پس از قطع شیمی‌درمانی و بازگشت به رژیم معمول بهبود می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: کاهش دریافت غذا، حالت خستگی و ضعف ناشی از شیمیدرمانی را نیز کاهش میدهد.