به گزارشافکارنیوز،در سال های اخیر آلاینده های کربنی در جهان افزایش یافته است. این آلاینده های کربنی نه تنها زندگی موجودات در خشکی را تهدید می کند بلکه تهدیدی برای آبزیان نیز به شمار می رود.

گزارشی که اخیرا بیست و دو دانشمند جهان در نتیجه تحقیقات خود جمع آوری و منتشر کرده اند، نشان می دهد در صورتی که ورود آلاینده های کربنی به محیط زیست به شدت کاهش نیابد، حیات دریایی به گونه ای غیرقابل برگشت تغییر خواهد کرد. نتایج این تحقیقات در مجله پژوهشی «ساینسScience» منتشر شده است.

براساس این پژوهش، دمای اقیانوس ها و دریاها در حال افزایش است، اکسیژن موجود در اقیانوسها و دریاها کاهش می یابد و آب آنها بیشتر حالت اسیدی پیدا می‌کند. ورود دی اکسید کربن به آب دریاها و اقیانوس ها سبب به خطر افتادن صخره های مرجانی می شود که یکی از عجایب طبیعت به شمار می رود.

دی اکسید کربن، گازی اسیدی است و ورود آن به آب اقیانوسها و دریاها سبب اسیدی شدن این مناطق می شود.

اگر روند کنونی ورود آلاینده های کربنی به اقیانوس ها و دریاها ادامه پیدا کند، صخره های مرجانی که پناهگاه ماهی هاست، بعید خواهد بود یکصد سال دیگر دوام بیاورد. ماهی ها نیز در معرض خطر قرار دارد. اسیدی تر شدن آب سبب می شود ارگانسیم های کوچک آبزیان دریایی نیز به خطر بیفتد.

بررسی های علمی نشان می دهد پنجاه و پنج میلیون سال قبل، با گرم شدن ناگهانی اقیانوسها نرم تنان صدف دار دریایی و گونه های آبزیان منقرض شد.

پس از این برهه زمانی، یکصد و شصت و پنج هزار سال طول کشید تا این گونه های جانوری بتواند بار دیگر به حیات دریایی بازگردد.

دانشمندان می گويند تاثير آلاينده های کربني ناشی از فعاليت انسان ها برای آب درياها و اقيانوسها، ده برابر مشکل پنجاه و پنج ميليون سال پيش است و اگر روند کنوني ادامه پيدا کند تا سال دو هزار و صد، درياها و اقيانوسها به گونه ای غيرقابل برگشت، تغيير خواهد کرد. در نتيجه، نسل هاي بعدي نمي تواند از زيبايي صخره هاي مرجاني و حيات آبزيان بهره مند باشد.