به گزارشافکارنیوز،" قدرت گودرزی " با اعلام این مطلب اظهارداشت: با توجه به تاکیدات شهردار تهران مبنی بر تسریع در پرداخت دیون شهرداری تهران به شهروندان و پیمانکاران، هم اکنون تصمیماتی ویژه برای پرداخت دیون اتخاذ شده است.

وی اظهارداشت: پرداخت دیون املاک شهروندان تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان آغاز و بدهی های شهرداری تهران در این بخش به طور هفتگی و بر اساس اولویت های مناطق پرداخت می شود.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران همچنین به برنامه شهرداری برای پرداخت دیون پیمانکاران اشاره و خاطرنشان کرد: دیون پیمانکاران تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان نیز طبق اسناد تایید شده و به طور هفتگی در حال پرداخت است.

گودرزی با بیان اینکه شهرداری تهران تسویه دیون شهروندان و پیمانکاران را جز وظایف اصلی خود می داند افزود: هماهنگی های لازم با مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت ها برای تسریع در پرداخت دیون انجام شده که با تزریق به موقع منابه مالی، این کار سرعت بیشتری نیز خواهد یافت.