به گزارشافکارنیوز،حسین جعفری مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به میزان تفکیک پسماند از مبداء در شهر تهران اظهار کرد: در حال حاضر پسماند خشک در مبدا حدود ۵ درصد پسماند شهری منطقه ۲۲گانه(حدود ۳۰۰ تن در روز) است و به روش مجاز تفکیک می‌شود.

وی ادامه داد: میزان پسماندهای خشک از طریق مراجعه پیمانکار به درب منازل و مراکز اداری و تجاری و همچنین از طریق غرفه های بازیافت جمع آوری و دریافت می شود که نشانگر تاثیر گذاری آموزش در زمینه تفکیک زباله از مبداء است.

جعفری یادآور شد: در حال حاضر در سطح تهران مخازن مکانیزه ویژه ذخیره‌سازی پسماندهای شهری مستقر و همچنین در داخل منزل و مراکز اداری و تجاری مخازنی ویژه ذخیره‌سازی پسماندهای خشک که توسط منطقه خریداری شده استفاده می‌شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در پایان تصریح کرد: آمار دقیقی در خصوص تعداد مخازن تفکیک پسماند خشک در شهر تهران وجود ندارد.