به گزارشافکارنیوز،عباس جدیدی درباره عدم پرداخت حقوق مربیان بعضی از سراهای محلات اظهار داشت: ما باید به معلمان و مربیان متخصص در کشور و در پایتخت ارزش قایل شویم و بستری فراهم کنیم که این افراد از مایحتاج روزمره خود گله نکنند.

وی ادامه داد: اگر یک معلم و مربی بخواهد فقط امورات زندگی خود را بگرداند فرصتی برای آموزش و یاد دادن به افراد دیگر به وجود نمی‌آید و انگیزه این قشر از بین می‌رود.

جدیدی با اشاره به اینکه بودجه سازمان ورزش نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است گفت: باید توجه کرد که چه نوع مربیانی و در چه اندازه‌ای در سطح محلات شهر فعالیت‌ می‌کنند و سازمان ورزش شهردای تهران باید برای آنها برنامه‌ریزی کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: قطعاً مربی که ۲۰ سال تجربه دارد با مربی که ۶ ماه است که تازه کارت مربیگری دریافت کرده است تفاوت دارد و سازمان ورزش شهردای تهران نیز براساس چارچوب‌های تعریف‌های شده اقدام به پرداخت حقوق و مزایا می‌کند.

جدیدی گفت: به ورزش شهروندی در تهران توجه ویژهای شده است و باید این چنین مسایل نیز مورد بررسی قرار بگیرد.