به گزارشافکارنیوز،تا چندی قبل یکی از خبرهای مهم مربوط به کمبود دارویی " سلسپت " برای بیماران پیوندی بود که چند ماهی باعثشد بیماران در تلاطم این کمبودها روزگار بیماری را به استرس بگذارنند البته جایگزین این دارو از طرف سازمان غذا و دارو معرفی شده بود ولی مثل همیشه به دلیل نوع توصیه‌های پزشکان معالج به بیماران، تقاضا برای داروی " سلسپت " بسیار بود و کمتر بیماری از داروی جایگزین استفاده می‌کرد ولو اینکه دیگر داروهایشان تمام می‌شد زیرا این نگاه در بیماران پیوندی حاکم شده است که اگر داروی قبلی‌شان را با داروی دیگری تغییر دهند عضو پیوندی‌شان " پس " می‌زند.

حال پس از چند ماه از کش و قُوس کمبود این داروی مهم بیماران پیوندی، مهدی پیرصالحی مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو درباره جدیدترین وضعیت داروی " سلسپت " تولید داخل به تسنیم عنوان کرد: کارخانه ایرانی تولید کننده داروی " سلسپت " هنوز به خط تولید برنگشته و در حال اصلاح خط تولید است ولی برای واردات " سلسپت " خارجی اقدام شده است تا زمانی که کارخانه داروسازی زهراوی فعالیت خود را آغاز کند.

مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو ادامه داد: ولی واردات ما به اندازه تولید کشور نیست، زیرا نسبت به مقداری که تولید می‌شد واردات کمتری داریم تا کارخانه زهراوی به چرخه تولید برگردد و بتواند به طور کامل این دارو را پوشش دهد.

پیرصالحی در توضیح قیمت داروی " سلسپت " خارجی نسبت به داروی " سلسپت " ایرانی عنوان کرد: هیچ تفاوت قیمتی وجود ندارد و این " سلسپت " که از سوئیس وارد کشور می‌شود به همان قیمت داروی ایرانی عرضه می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که براین اساس مابه التفاوت این قیمت دارو از کجا تامین و پوشش داده می‌شود، زیرا درگذشته هزینه " سلسپت " خارجی با ایرانی تفاوت داشت، گفت: هم اکنون دیگر این تفاوت وجود ندارد، زیرا مذاکره ای که با سازنده سوئیسی داشتیم تا زمان محقق شدن تولید داخلی " سلسپت " همان قیمت ثابت را حفظ خواهیم کرد.

پیرصالحی در پاسخ به این مسئله که آیا در حال حاضر هیچ بیماری برای تهیه داروی سلسپت مشکلی ندارد، خاطرنشان کرد: البته چون چندین ماه این دارو موجود نبود و واردات محدود است، قطعاً بیماران نمیتوانند این دارو را با تیراژ بالا استفاده کنند، ولی برای تعدادی که بتواند نیازشان را برطرف کند داروخانههای خاص این دارو را توزیع میکنند.