به گزارشافکارنیوز،روح‌ الله قائد امینی درباره ارایه خدمات رایگان در شب‌های قدر امسال اظهار داشت: در شب‌های قدر امسال در بیش از ۳۰۰ مرکز در شهرستان‌ها و تهران در محل‌هایی که روزه‌داران بیشترین اجتماع را برای شب زنده‌داری دارند با استقرار پزشکان و پرستاران خدمات رایگان پزشکی ارایه خواهد شد.

وی با اشاره به خدمات رایگانی که هر ساله این سازمان ارایه میدهد، افزود: ویزیت رایگان، تستهای فشار خون، قند خون و مشاورههای خود مراقبتی به روزهداران ارایه میشود.