به گزارشافکارنیوز،محمد رستگاری در تشریح آخرین وضعیت کیفیت هوای تهران، گفت: با توجه به داده‌های دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، کیفیت هوای شهر تهران در طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸ صبح امروز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته است.

وی افزود: میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون، بر روی عدد ۱۲۴ قرار گرفت و شرایط ناسالم را نشان می‌دهد.

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران ادامه داد: میزان غلظت آلاینده‌های منواکسید کربن به ۲۷ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون نیز به ۸۷ رسید که به ترتیب در شرایط پاک و سالم هستند.

گفتنی است هوای تهران فقط در ۲ روز جمعه و شنبه به صورت متوالی سالم بود.