به گزارشافکارنیوز،مرتضی طلایی با بیان اینکه کارتن خوابی، کودکان کار و اعتیاد از دغدغه های اصلی شورای شهر تهران در حوزه آسیب های اجتماعی است، گفت: البته کارتن خوابی در تهران در مرحله هشدار و بحران نیست، هر چند یک کارتن خواب نیز زیبنده پایتخت نیست اما در یک جامعه ۱۰ میلیونی، این تعداد کارتن خواب عدد مهم و بزرگی نیست، هر چند فی النفسه تهدید محسوب می شود.

وی ادامه داد: برای این تعداد کارتن خواب گرمخانه هایی پیش بینی شده، حالا خود این افراد تمایلی به گرمخانه ندارند موضوع دیگری است و ما نباید آنقدر مشکلات را بزرگ کنیم تا تبدیل به رستم شود و نتوانیم صدایش کنیم.

نایب رئیس شورای شهر تهرانادامه داد:اعتیاد، موضوعات مربوط به خانواده و طلاق، تهاجم فرهنگی، پیامدهای ناشی از عرفان های نوظهور، فضای مجازی و کنترل این فضا از دغدغه های دیگر اعضای شورای شهر تهران در موضوعات آسیب های اجتماعی است.