به گزارشافکارنیوز،امیر فضائلی در نخستین نشست تخصصی دسترسی یکسان جامعه به منابع مالی بخش سلامت عنوان کرد: سهم منابع مختلف از هزینه‌های نظام سلامت در بخش بیمارستان‌ها حدود ۴۲ درصد، سهم مراکز درمان سرپایی ۲۴ درصد و سهم داروها بیش از ۳۳ درصد است.

فضائلی در نشست تخصصی دسترسی یکسان جامعه به منابع مالی بخش سلامت ادامه داد: همه افراد باید فرصت مناسب را برای بهره مندی از خدمات نظام سلامت داشته باشند.

وی که در خصوص تبیین وضعیت عدالت در مشارکت مالی خانوارهای ایرانی در پرداخت هزینه‌های درمانی سخن می‌گفت، ادامه داد: اکنون حدود ۸۰ درصد هزینه‌های دارو، ۶۲ درصد هزینه مراکز درمان سرپایی و ۵۲ درصد هزینه‌های بیمارستانی را مردم می‌پردازند.

فضائلی با بیان اینکه تامین مالی هزینه‌های نظام سلامت باید بر اساس توان مردم باشد، تصریح کرد: عدالت در پیامدهای سلامت به این گونه است که فارغ از درآمد، موقعیت، نژاد و سایر عوامل همه باید از یک سطح نظام سلامت برخوردار باشند.

رئیس گروه اقتصاد درمان و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: هدف چشم انداز نقشه تحولات نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران، رسیدن به عادلانه ترین نظام سلامت در منطقه است.

در ادامه نشست تخصصی دسترسی یکسان جامعه به منابع مالی بخش سلامت؛ مهرعلیان یکی از کارشناسان شرکت کننده در این نشست در خصوص تامین مالی در دسترسی عادلانه به دارو اظهار کرد: هر کشوری که درآمد ناخالص ملی اش زیاد شود، شاخص توسعه انسانی آن هم افزایش می‌یابد و متعاقب آن قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد.

وی گفت: توجه به شاخص توسعه انسانی در کنار سایر استانداردها می تواند یک تکنیک تصمیم گیری باشد تا عدالت اجتماعی در دسترسی مردم به دارو را تامین کند.

مهرعلیان خاطرنشان کرد: همچنین کشورها متناسب با توسعه ای که دارند، میتوانند قیمت گذاری متمایزی برای دارو داشته باشند.