به گزارشافکارنیوز،محمد رستگاری معاون نظارت و پایش استان تهران با اشاره به افزایش روزهای ناسالم نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته اظهار کرد: از ابتدای سال جاری ۱۵روز پاک، ۶۳ روز سالم و ۳۲ روز ناسالم را در وضعیت کیفی هوای تهران داشته‌ایم.

وی ادامه داد: وضعیت کیفی هوای تهران در چهار ماهه نخست سال به شرح زیر است: ۷ روز پاک، ۸۳ روز سالم و ۱۵ روز ناسالم و هم‌چنین گفتنی است با توجه به افزایش روزهای آلوده نسبت به سال گذشته آن هم به دلیل افزایش گردو غبار، کاهش پارامتر‌های گازی نظیر ازن، دی‌اکسید گوگرد را داشته‌ایم.

وی با اشاره به کاهش پارامت‌های گازی افزود: به دلیل افزایش گرد و غبار در سال جاری رشد ذرات معلق در هوا بسیار شده است.