به گزارشافکارنیوز،علی‌اکبر کسائیان اظهار داشت: دادگاه مطبوعات امروز در شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی جلالی برای رسیدگی به پرونده‌های خبرگزاری ایسنا و روزنامه جوان تشکیل شد.

وی ادامه داد: در این جلسه مدیر مسئول وقت خبرگزاری ایسنا(سعید پورعلی) در مورد دو اتهام نشر تحقیقات محرمانه مراجع قضایی و نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آراء مجرم شناخته نشد.

دبیر هیئت منصفه مطبوعات همچنین گفت: مدیر مسئول وقت روزنامه جوان(محمد ودود حیدری) نیز به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر مجرم شناخته نشد. شاکیان وی سعید مرتضوی و سعید ابوطالب بودند.

وی گفت: ضمنا هیئت منصفه دادگاه مطبوعات بابت رعایت رسالت و اخلاق مطبوعاتی به مدیر مسئول تذکر کرد.