به گزارشافکارنیوز،ربابه غفار تبریزی یک روانشناس با بیان اینکه بعضی از دروغها سیاسی‌ست تصریح کرد: کودکان باید در هر شرایط و موقعیتی موقعیت‌شناس باشند.

وی اشتباهات و خرابکاری‌های کودکان و ترس از تنبیه را یکی از علل دروغ گفتن آنها دانست و گفت: بهتر است والدین عدم تکرار آن اشتباهات را به فرزندانشان یاد دهند و از بروز مشکل جلوگیری کنند.

تبریزی در پایان راهحل این مشکل رادریافتن علت موضوع، دروغ نگفتن پدر و مادر و تشویق فرزندان به راستگویی ذکر کرد.