به گزارشافکارنیوز،متخصصان آمریکایی با بیان احتمال ارتباط بین مصرف زیاد مرکبات و خطر ابتلا به سرطان بدخیم پوست اظهار داشتند: در این مطالعه به رغم درک وجود این ارتباط، این که مصرف مرکبات به طور مستقیم علت بروز سرطان پوست است مورد آزمایش قرار نگرفت و بنابراین لازم است مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود.

ملانوم بدخیم، کشنده‌ترین نوع سرطان پوست به حساب می‌آید که با وجود پیشرفت‌های درمانی، پیشگیری از ابتلا به آن از طریق محافظت پوست در برابر نور خورشید و معاینه سرطان پوست توصیه می‌شود.

در این بررسی اطلاعات مربوط به بیش از ۶۳ هزار زن و ۴۱ هزار مرد در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین از این افراد در مورد رژیم‌های غذایی‌شان و میزان مصرف انواع مرکبات پرسش‌هایی مطرح شد.

متخصصان آمریکایی در دوره ۲۰ ساله انجام مطالعه ۱۸۴۰ مورد ملانوم مشاهده کردند و متوجه شدند افرادی که کمتر از دو بار در هفته مرکبات مصرف می‌کنند نسبت به افرادی که دو تا چهار بار در هفته از این نوع میوه‌ها استفاده می‌کنند ۱۰ درصد کمتر در معرض ابتلا به ملانوم هستند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، به گفته متخصصان این بررسی در واقع رابطه بین خطر ابتلا به ملانوم با مصرف زیاد مرکبات را نشان میدهد. همچنین از میان مرکبات تاثیر گریپفروت در بروز ملانوم بیشتر از دیگر انواع این میوههاست. با این حال پزشکان معتقدند این یافته که حاصل تنها دو مطالعه و شامل اطلاعات مبهم و گیجکننده است، باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.