به گزارشافکارنیوز،محمد مهدی اعلایی گفت: در سه ماهه اول سال جاری اکثر والدین تهرانی همچون سال های قبل نام های مذهبی برای نوزادان خود انتخاب کرده اند.

مدیرکل ثبت احوال استان اظهار داشت: آمار و اطلاعات جمعیتی استان نشان می دهد در سه ماهه اول سال جاری، نام های امیر علی برای پسران و فاطمه برای دختران در صدر نام های انتخابی نوزادان استان در سال ۹۴ بوده است به طوری که برای ۱۳۷۷ نوزاد نام امیرعلی و برای ۱۲۳۰ نوزاد نام فاطمه انتخاب شده است.

اعلایی تصریح کرد: نامهای محمد طاها ، امیر حسین ، امیر عباس و علی برای نوزادان پسر و نامهای زهرا، نازنین زهرا، باران و حلما برای نوزادان دختر در رتبه های دوم تا پنجم نامگذاری نوزادان تهرانی در سال گذشته قرار گرفته اند. مدیرکل ثبت احوال استان از شهروندان خواست قبل از تولد نوزادان، نامی نیکو انتخاب و در مهلت قانونی، ۱۵ روز بعد از تولد نوزاد، برای دریافت شناسنامه نوزادشان اقدام کنند.