به گزارشافکارنیوز،این فیبر به واکنش‌های مایعات بدن شامل خون و غیره حساس است و گوشی‌ تلفن همراه می‌تواند برای تجزیه و تحلیل اطلاعات این فیبر نوری به کاربر کمک کند.

چنانچه این فناوری مسیر پیشرفت خود را طی کند برخی گوشیهای تلفن همراه به این وسیله مجهز میشوند.