به گزارشافکارنیوز،علاء الدین بروجردی ظهر یکشنبه در شورای مواد مخدر شهرستان در محل فرمانداری ویژه بروجرد اظهار داشت: پس از جنگ تحمیلی بزرگترین دغدغه ملی کشور مبارزه با مواد مخدر بوده است.

وی افزود: تا کنون نیروی انتظامی در راستای مبارزه با مواد مخدر سه هزار و ۷۵۰ شهید تقدیم کرده است.

وی با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر یک جریان ملی و سراسری است، ادامه داد: امروز روند گسترش توزیع مواد مخدر در کشور قابل تامل است که برای کاهش این روند باید تدابیر لازم اندیشیده شود.

بروجردی تصریح کرد: امروز این نیاز اساسی احساس می شود که همانند دوران جنگ تحمیلی از همه ظرفیتهای موجود کشور برای مبارزه با مواد مخدر این افیون خانمانسوز استفاده شود.

وی افزود: مساله مواد مخدر با دستگیری عوامل و گرفتار کردن آنها به بند و زندان حل شدنی نیست بلکه این معضل ملی باید بصورت ریشه ای حل شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش تولید مواد صنعتی مخرب اظهار داشت: امروز مصرف مواد صنعتی و آثار مخرب آن به مراتب بیشتر از مواد طبیعی در کشور مشاهده می شود به طوریکه مصرف آن در میان افراد باعثمی شود که به هیچ وجه حد و مرزی نشناسند.

وی با بیان اینکه مواد مخدر در سطح کشور خطری است که همه قشرها را تهدید می کند، افزود: در راستای مبارزه با مواد مخدر باید همگان عزم را جزم کنند تا به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم.

بروجردی با تاکید بر اینکه سن مصرف مواد مخدر پایین آمده است، ادامه داد: امروز ورود اعتیاد در میان قشر نوجوان بسی جای شگفتی دارد که در این زمینه آموزش و پرورش باید فعالیتهای لازم را در زمینه پیشگیری افزایش دهد.

وی خواستار ایجاد مراکز ترک اعتیاد جوانان شد و افزود: در راستای مبارزه با مواد مخدر می توان از ظرفیت روحانیت به وسیله تبلیغ و ارشاد در سطح مساجد استفاده کنیم تا بلکه برنامه ای موثر در پیشگیری از شیوع اعتیاد در بین جوانان شود.

وی آگاهی خانواده ها را در این زمینه موثر دانست و یادآور شد: سیگار اولین گام ورود به دام اعتیاد است که خانواده ها باید نسبت به مصرف فرزندان آگاهی کامل داشته باشند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آموزش همگانی و تبلیغ گسترده برای عدم مصرف مواد مخدر با نصب بنرهای آموزشی توسط شهرداری می تواند از اعتیاد تا حدودی پیشگیری کند.

لزوم ایجاد فضاهای ورزشی برای جلوگیری از اعتیاد


دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان لرستان نیز در این جلسه افزود: تا کنون معدل همراهی این شورا معدل بالایی بوده اما خروجی رضایت بخشی نداشته است.

وی با بیان اینکه عدم خروجی مطلوب به دلیل عمق فاجعه مواد مخدر در کشور است، ادامه داد: بحران اعتیاد و مواد مخدر جهانی بوده و تنها مربوط به کشور نیست.

وی تصریح کرد: این بلای خانمانسوز بیشتر افراد متاهل را به خود درگیر کرده است به طوریکه ۵۵ درصد طلاقها به دلیل اعتیاد به مواد مخدر انجام می شود.

آقا میرزایی دسترسی آسان به مواد مخدر، نداشتن شغل و محرومیت را از علل اعتیاد به مواد مخدر دانست و افزود: در استان لرستان هم مردم و هم مسئولین دغدغه بزرگی برای وجود این معضل دارند.

وی تاکید کرد: به طور قطع چشم انداز ستاد مواد مخدر ریشه کن کردن مواد مخدر در کشور است که تا کنون راههای زیادی برای مبارزه با این معضل انجام شده است.

دبیر شورای مواد مخدر استان لرستان ادامه داد: تنها راه نجات کشور از این شوک هزاره سوم پیشگیری است یعنی اینکه تقاضا را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد خانواده ها پس از پنج سال متوجه اعتیاد فرزندانشان می شوند، افزود: با ایجاد مراکز ورزشی باید سرانه ورزشی را در کشور افزایش داده تا بتوانیم از شیوع اعتیاد جلوگیری کنیم.