به گزارشافکارنیوز،محمدحسین پورکاظمی گفت: ۲۲ هزار و ۶۶۳ نفر مجاز به انتخاب رشته شده که تا روز گذشته ۱۴ تیرماه، ۶ هزار و ۴۱۵ نفر موفق به انتخاب رشته شده‌اند.

وی افزود: کارنامه کنکور کارشناسی ارشد پزشکی در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

وی با اشاره به ایجاد ظرفیت ۵ هزار و ۷۸۴ نفر در این مقطع تحصیلی، ادامه داد: ۴ هزار و ۳۱۶ نفر در ظرفیت عادی و یکهزار و ۵۵۸ نفر در ظرفیت مازاد(به صورت شهریه ای) پذیرش می شوند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: آزمون کارشناسی ارشد پزشکی با رقابت ۹۰ هزار داوطلب برگزار شد و نتایج آن طی روزهای ۱۰ و ۱۱ تیر اعلام شده است.

پورکاظمی گفت: در این آزمون، ۵۸ هزار و ۷۹۵ نفر زن ( ۷۳.۰۴درصد ) و ۲۴ هزار و ۲۹۵ نفر مرد (۲۶.۹۶درصد) در ۵۸ رشته به رقابت پرداختند.