به گزارشافکارنیوز،وحید نوروزی شهردار منطقه ۱۸ تهران در یکی از پست های اینستاگرامش عکسی از یکی از بزرگراه های خارج از کشور را منتشر کرده است که خودروها در آن به ردیف و منظم در ترافیک سنگینی به خط شده اند. او در این پست نوشته است: این مستکبران هم برای خودشان دنیایی دارند! چنان در یک بزرگراه در ده‌ها لاین پشت سر هم و منظم ایستاده اند که گویی به سربازی رفته اند. آنجا خط سفید معنا دارد. خط های روی آسفالت حرمت دارد حریم دارد. ما هم آرام آرام تمرین می کنیم به خط سفید احترام بگذاریم.

اگر به هزاران سال تمدن و قدمت می نازیم در اکثر نقاط کشورمان اصول اولیه رانندگی و نظم آن را رعایت نمی کنیم و ژست های همراه با تمدن ایرانی-اسلامی هم چاره ساز نیست. چون اگر تمدن ایرانی-اسلامی داریم باید حداقل هنگام رانندگی به حقوق همنوعان خود احترام بگذاریم. اولین اصل احترام به حقوق دیگران( حق الناس) رانندگی بین خطوط است. ایستادن پشت چراغ قرمز و نرسیده به خط عابر پیاده است. به خدا قسم در سال ٢ ١٥ این چیزها را تمرین کردن به جوک و طنز بیشتر شباهت دارد. الانم که شهرداری تهران به خاطر نظم و انضباط شهری پیش قدم شده و در حال یاد دادن رانندگی بین خطوط و احترام به خط سفید در قالب کمپین آسمان آبی و زمین پاک است من اعتقاد دارم نباید صدایش را درآورد که خارج از کشور بشنوند و آبرویمان برود.