به گزارشافکارنیوز،محسن پیرهادی با بیان اینکه نباید معضلات اجتماعی را کتمان کرد، گفت: گاهی اوقات باید در خصوص مشکلات و آسیب های اجتماعی سخن گفت و عدد و آمار اعلام کرد تا جامعه نسبت به آن حساس شود اما به نظر من موجی که در خصوص زنانه شدن جرایم و آسیب ها راه افتاده، درست نیست.

وی ادامه داد: مخالفت من به دلیل حرمتی است که خانم ها دارند و نباید این جایگاه دچار آسیب شود. پدیده های اجتماعی را نباید جنسیتی دید. ممکن است در برخی از مشکلات بیشتر آقایان دچارش باشند و برخی آسیب ها در میان خانم ها فراگیرتر باشد و باید تلاش کنیم جایگاه زن و حرمتش در اظهارنظرهایمان حفظ شود.

نباید نگاه تجاری به فعالیت های فرهنگی داشت


پیرهادی در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص تاثیر فعالیت های پیمانکاری فرهنگی در بی اثر کردن برخی از پروژه های فرهنگی، گفت: با هزینه کردن در حوزه فرهنگ موافق هستم و می تواند قدری از این هزینه ها به صورت پیمانکاری باشد اما نباید به حوزه فرهنگ نگاهی تجاری و صنعتی داشت.

وی ادامه داد: فرهنگ و هنر از درون و اندیشه انسان ها نشات می گیرند و باید با همان جنس با آنها برخورد کرد و نباید نگاهی تجاری، بازاری و کلیشه ای به آن داشت زیرا این نگاه آسیب جدی به این حوزه می زند.