به گزارشافکارنیوز،محمد حسین بازگیر با بیان این مطلب افزود: مجموعه باغات، بوستان ها، مناطق شهری، واحدهای خدماتی، صنعتی بایستی بخشی از مساحت خود را به فضای سبز اختصاص دهند.

به گفته وی این مجموعه ها مکلف به نگهداری و حفظ فضای سبز زیرمجموعه خود بوده و بایستی از خشک و پوسیده شدن آنها با مراقبت های لازم جلوگیری کنند.

رئیس محیط زیست شهر تهران اظهار داشت: همچنین تغییر کاربری فضاهای سبز در این مجموعه ها به دلیل اینکه درختان ریه های تنفسی شهر و عوامل پالایش هوا، تعدیل گرما، افزایش نفوذ و حفظ خاک و آب هستند تخلف محسوب می شوند.

وی افزود: اما چنانچه قرار است در فضای سبز مجموعه های شهری تغییری صورت گیرد بایستی برنامه و ضرورت آن و همچنین اقداماتی که برای جبران از بین بردن فضای سبز قرار است صورت بگیرد از پیش اعلام و در کمیسیون های مربوطه از جمله کمیسیون ماده ۷ و کمیسیون ماده ۵ شهرداری مطرح شود و در صورتی که مجوز صادر شد این اقدام انجام شود.

بازگیر تاکید کرد: قطع درختان در مجموعه ارم بدون طی این مراحل و بدون مجوز انجام شده اما به دلیل اینکه تعداد زیادی از درختان شهری فاقد شناسنامه هستند دقیقا نمی توان گفت که چه تعداد درخت و با چه سنی در این مجموعه قطع شده است.

به گفته رئیس محیط زیست شهر تهران همچنین هنوز گزارش دقیق توجیه این اتفاق به دست محیط زیست نرسیده و گزارش دقیقی از اینکه آیا قطع این درختان برای تغییر کاربری و ساخت سرویس بهداشتی در این مجموعه بوده یا نه به دستمان نرسیده است.

وی یادآور شد: با این حال محیط زیست به عنوان ناظر این اقدام را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مراجع قضایی و کمیسیون های مربوطه پیگیری می کند.