به گزارشافکارنیوز،سهیل اسکندری در خصوص بیماریهای ناشی از غذا و عوامل آنها گفت: عامل بیش از دوسوم موارد مسمومیت ناشی از مواد غذایی باکتری‌ها هستند، ویروس‌ها انگل‌ها قارچ‌ها و مواد شیمیایی سایر عوامل را پوشش می‌دهند.

وی همچنین ادامه داد: بیشترین این موارد در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد بطوریکه سالیانه یک میلیارد مورد اسهال حاد در کودکان زیر ۵ سال از افریقا و آسیا گزارش می شود که ۵ میلیون مورد مرگ را در پی دارد.

معاون نظارت و ارزیابی فراورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، آب و غذای آلوده را عامل اصلی مشکلات دانست و گفت: عوامل دیگر بروز بیماری‌های ناشی از غذا را جهانی شدن عرضه مواد غذایی، مسافران، پناهندگان، مهاجران و ورود عوامل بیماری‌زا به مناطق جغرافیایی جدید از طریق انتقال غذاهای غیر بهداشتی و یا بیماریهای آن صورت گیرد.

وی همچنین به فرآوری مواد غذایی بصورت جزئی و ناکافی و اینکه در برخی موارد بنابر ضوابط مندرج در آیین نامه‌ها انجام نمی‌شوند اشاره کرد و اظهار داشت: این موارد مسائل و مشکلات اساسی در گسترش بیماری بوجود خواهد آورد هرچند در کشورمان تمام تلاش‌ها و نظارت‌ها صورت می‌پذیرد تا فرآوری‌ها به نحو شایسته و مطلوب صورت گیرد.

تغییر در میکرو ارگانیسم‌ها و تغییراتی که در جمعیت بشر مثل بالا رفتن سالمندی و سوء تغذیه‌های موجود، میانگین قدرت مقابله با بیماری‌ها را کاهش داده است از دید معاون اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تهدیدات دیگر بیماری‌های ناشی از غذا محسوب می‌شوند.

اسکندری در خاتمه به تغییر در سبک زندگی و گرایش عمومی به سمت غذاهای آماده بعنوان معضل مبتلابه جوامع ماشینی امروز بشر اشاره کرد و یاد آور شد: آسیبهای فزاینده استفاده بیش از حد از این تغذیهها بر همگان آشکار است آمار افزایش بیماریها نیز گواه بر این امور مهم است لذا با اندکی دقت در مصرف غذا و فراوردههای غذایی میتوان زندگی بی دغدغه بیماری را تضمین نمود.