به گزارشافکارنیوز،پرویز سروری با تاکید بر اینکه در ساخت ساختمان‌ها و پروژه‌ها می‌بایستی معماری ایرانی اسلامی مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: نباید از نمادهایی استفاده شود که فاقد معماری ایرانی اسلامی باشند.

وی تصریح کرد: ما در بحثمساجد و ابنیه‌های مذهبی یک ریشه عمیق تاریخی داریم که شاید یکی از نمادهای فرهنگی ما محسوب می‌شود و و امروزه شناسنامه ما هستند و ما در این نمادها پیشرو هستیم و به همین دلیل ما نباید از نمادهای غیر اسلامی استفاده کنیم.

سروری با انتقاد از نمادها و معماری غیر ایرانی اسلامی در ساختمان‌ها و پروژه‌ها، گفت: اینگونه طرح‌ها زیبنده شهر تهران نیست.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در مسجد ولیعصر از معماری ایرانی اسلامی استفاده نشده است، افزود: ما شاهدی هستیم که از یک معماری خشن، غیر معنوی و غیر متجانس در این پروژه استفاده شده است و تلاش ما این است که تا آنجا که امکانپذیر و با توجه به صرف هزینه‌های انجام شده اصلاحات قابل ملاحظه‌ای با رویکرد معماری ایرانی اسلامی در این پروژه انجام دهیم.

وی اظهار داشت: معماری ایرانی اسلامی صرفا گنبد و مناره نیست اما گنبد و مناره جزئی از معماری ایرانی اسلامی محسوب می‌شود و ما می‌توانیم از نمادهای مختلف در بحثمعماری ایرانی اسلامی استفاده کنیم که یکی از آنها گنبد و مناره است.

سروری در ادامه در خصوص بازدیدهای اعضای شورای شهر تهران و کمیسیونهای تخصصی از پروژههای شهری خاطر نشان کرد: کمیسیونهای شهرسازی و عمران به طور مرتب از پروژهها بازدید میکنند که البته ما نیز تعاملات خوبی را با این کمیسیونها داریم.