به گزارشافکارنیوز،احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران، در واکنش به انتشار عکس‌هایی از آگهی علنی فروش مواد مخدر و توزیع علنی در برخی از محله‌های پایتخت، اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر در کشورمان علی‌رغم وجود ستادهای ویژه‌ای برای حل معضل اعتیاد، حل این معضل به یک «کار سخت» تبدیل شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جمعی بودن امر مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد گفت: باید توجه داشت که گرچه حل مسئله مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد یک موضوع جمعی است، ولی بخشی از وظایف در این حوزه به‌عهده نیروی انتظامی و پلیس است و تصاویر آگهی‌ فروش علنی مواد مخدر بر در و دیوار برخی از مناطق شهر نشان می‌دهد که ممکن است در بعضی از مناطق پایتخت، حاشیه امنی برای مجرمان به وجود آمده باشد.

وی ادامه داد: با توجه به این موضوع لازم است با شناسایی این مناطق که به حاشیه‌ای امن برای مجرمان تبدیل شده است، مانع عرضه مواد مخدر در این محل‌ها و مناطق شویم.

عضو کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران در پایان با اشاره به لزوم برخورد جدی با هنجارشکنیهای علنی از جمله تبلیغ علنی مواد مخدر در جامعه افزود: برخورد با چنین افراد و گروههایی، ورود نیروهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی را به موضوع میطلبد تا در طرحی ضربتی، اجازه خدشهدار کردن امنیت جامعه را از چنین افراد و گروههایی سلب کنند.