به گزارشافکارنیوز،سازمان غذا و داور با هشدار نسبت به ممنوع شدن مصرف شیرخشک و غذای نوزاد با نشان تجاری Dielace۱, Dielace۲ اعلام کرد: در این زمینه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شیرخشک و غذای نوزاد با نشان تجاری Dielace۱, Dielace۲ را فاقد مجوز از وزارت بهداشت و غیرقابل مصرف عنوان کرده است.

براین اساس شیرخشک و غذای نوزاد با نشان تجاری Dielace۱, Dielace۲ بدون مجوز، واردات و تاریخ گذشته است، همچنین به اطلاع شهروندان میرساند با توجه به تامین شیرخشک معمولی اطفال توسط تولیدکنندگان داخلی در سال جاری هیچگونه مجوز واردات محصول نهایی شیرخشک اطفال از اداره کل فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل صادر نشده است. لذا از خریداری شیرخشک و غذای کودک وارداتی خودداری شود.