به گزارشافکارنیوز،سید جعفر تشکری هاشمی افزود: گر چه نمی‌توان از مسائل و مشکلاتی که تحریم‌های ناجوانمردانه برای تولیدکنندگان و سازندگان داخلی به وجود آورده، چشم‌پوشی کرد اما محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باعثشده تا شرکت‌های داخلی، بومی‌سازی را در دستورکار خود قرار دهند.

وی با اشاره به این که ایران در چند سال اخیر توانسته گام‌های بلندی در زمینه طراحی و ساخت محصولات صنعتی بردارد، اظهار کرد: در این میان صنعت مترو در راستای بومی‌سازی این صنعت ازجمله تولید واگن مترو، گام‌های مؤثری برداشته و در ساخت واگن‌های مترو با فنآوری بالا به خودکفایی رسیده‌ایم و نیاز به واردات واگن از دیگر کشورها به شدت کاهش یافته است.

تشکری هاشمی با بیان اینکه نیاز آینده متروی تهران به ۳۰۰۰ دستگاه واگن جدید مترو و آمادگی برخی کلانشهرها برای افتتاح یا تجهیز خطوط مترو، فرصت بسیار مناسبی برای صنعت‌گران داخلی است تا با تمام توان نیاز بازار داخلی را تأمین کنند، تصریح کرد: در ساخت واگن‌های مترو با فنآوری بالا به خودکفایی ۶۰ درصدی رسیده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه به طور میانگین از ۶۰ درصد خروج ارز برای واردات واگن مترو به کشور جلوگیری شده، اظهار کرد: البته هدفمان دست‌یآبی به ظرفیت صد درصدی است و این در حالی است که امروز در احداثایستگاه ها و ساخت تونل‌های مترو با استفاده از توان متخصصان داخلی به خودکفایی کامل دست پیدا کرده ایم.

تشکری هاشمی با بیان این که حمل و نقل شهری از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد شهری محسوب می شود و توسعه آن تأثیر فراوانی بر متغیرهای اقتصاد کلان همچون تولید و اشتغال بر جای می گذارد، تصریح کرد: برای رسیدن به استقلال صنعتی، در صنعت مترو باید به تولیدکنندگان داخلی کمک و از آن ها حمایت کنیم.

معاون شهردار تهران در پایان با تأکید بر این که در جریان ساخت هر خط مترو، هزاران شغل مستقیم و ده ها هزار شغل غیر مستقیم ایجاد میشود، خاطرنشان کرد: صنعت مترو، فرصت بی بدیلی در راستای اشتغال زایی در کشور محسوب میشود.