به گزارشافکارنیوز،رحمت الله حافظی در جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر تهران در بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲، با اشاره به تبصره یک ماده ۱۱ نحوه اداره جلسات که مصوبه شورای عالی استان‌هاست، گفت: بر اساس این تبصره، طرح و لوایح که موضوع مختلف دارد به کمیسیون‌های اصلی و فرعی شورا ارسال می‌شود و کمیسیون فرعی ظرف دو هفته نظر خود را به کمیسیون اصلی و هیئت رئیسه ارجاع می‌دهد تا در مجموع به انضمام گزارش کمیسیون اصلی برای طرح در جلسه علنی تقدیم شود.

وی با اشاره به اینکه گزارش تفریغ، گزارش کمیسیون اصلی را ندارد و این ایراد قانونی است، افزود: گزارش تفریغ ایرادهای متعددی دارد. برای نمونه در این گزارش، بودجه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابع شهرداری ارائه نشده، این چه گزارشی است!

حافظی تاکید کرد: از دیگر ایرادت این گزارش مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان اعتباری است که در تبصره ۳۸ بودجه با اولویت ردیف‌های پنجم و ششم یعنی تسویه مطالبات پیمانکاران و پرداخت بابت املاک تصرفی در نظر گرفته شده است اما در شهرداری و با تشخیص خودشان این بودجه را برای الویت هشتم یعنی شهر آفتاب تخصیص داده‌اند.

وی ادامه داد: اگر پروژه شهر آفتاب اولویت شهرداری بود، باید شهرداری تهران این اولویت را در قالب یک لایحه دو فوریتی به شورا تقدیم می‌کرد تا شورا آن را مصوب کند، اما شاهد هستیم که خلاف مصوبه شورای شهر عمل شده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: مبلغ دو هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان مانده سال ۹۱ در حساب‌ها آمده است اما ردی از آن نیست و حتی اگر حسابداری تعهدی بوده باشد باید در مانده بانک‌ها دیده شود.

وی با تاکید بر اینکه دوستان می‌گویند صورت‌های مالی تعهدی است و تفریغ بودجه نقدی، گفت: بر سر این مسائل نقد وجود دارد اما با این وجود برای اینکه یکبار گزارش تفریغ بودجه به صورت اصولی بررسی شود، پیشنهاد می‌شود که تفریغ بودجه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود و در مدت زمان حداکثر یک ماه با رفع ایرادت آن به صحن گزارش شود. بدون شک اگر روندی خارج از این مسیر طی شود، گزارش اقناع کننده نخواهد بود.

وی همچنین در این جلسه در باره عدم اجرای تبصره ذیل ماده دوم برنامه پنج ساله، اظهار کرد: بر اساس این تبصره شهرداری تهران موظف است در شش ماه نخست سال اول برنامه نسبت به ایجاد ساز و کارهای محاسبه و تکمیل شاخص‌‌های اهداف عملیاتی(جدول زیر) که وضع موجود و هدف گذاری پایان برنامه آنها هنوز مشخص نشده است اقدامات لازم را انجام دهد و به شورای شهر تهران تقدیم کند.

وی ادامه داد: ۶۲ مورد شاخص‌های اهداف عملیاتی تکمیل نشده که در جدول شماره ۳ برنامه پنج ساله درج شده است و با وجود اینکه ۱۰ ماه از فرصت قانونی مقرر شده برای شهرداری تهران گذشته شده اما تاکنون اقداماتی صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در تذکر به هیئت رئیسه نیز گفت: وفق دستورالعمل نحوه اداره جلسات مصوب ۱۲ اردیبهشت سال ۹۲، شورای عالی استانها در موارد ارجاعی به کمیسیونها دو هفته فرصت بررسی و ارائه نظر وجود دارد. در ارجاع لایجه پیشنهادی با عنوان تامین کسری بودجه مورد نیاز برای اجرای پروژه های آب و فاضلاب شهر تهران مکاتبه ارجاع شده در تاریخ ۱۰ تیرماه امسال ارسال شده و در متن مکاتبه حداکثر تا تاریخ ۱۱ همان ماه یعنی یک روز به کمیسیون فرصت داده شده است.