به گزارش افکارنیوز، بندر حجار، ‌ وزیر حج عربستان سعودی اعلام کرد: وزارت حج عربستان برای تبدیل تمام اقدامات و امورش به سامانه های الکترونیک برای تحقق سرعت و انعطاف و شفافیت و وضوح با کاهش هزینه تا حد امکان تلاش می کند.

اظهارات حجار در جریان کارگاه عملی بیان شد که طی آن اظهار داشت: وزارت حج در خصوص بسته خدماتی و قیمت ها و قراردادهای موسم حج شفاف سازی خواهد کرد.

وی افزود: وزارت حج تمایل دارد پیش از آغاز برنامه رزرو اینترنتی برای حجاج داخل در شکل نهایی آن، به نمایندگان شرکت های حجاج داخل پیشنهاد داده و با آنها این مساله را بررسی کند تا اهداف مورد نظر محقق شود.

به نوشته الحیات، حجار بر تحقق بالاترین درجات شفاف سازی در زمینه حج تاکید کرد و بررسی برنامه رزرو الکترونیک زودهنگام برای علاقه مندان به ادای فریضه حج در داخل و بررسی پیشنهادهای طبقه بندی کمی و کیفی خدمات ارائه شده به حجاج را از جمله مسائل مطرح شده در کارگاه عملی اخیر دانست.

حجار گفت: وزارت حج به صورت اساسی بسته خدماتی و قیمت ها و قراردادها و فراهم کردن ثبت نام الکترونیک و پرداخت الکترونیک برای حجاج در نهایت راحتی را بررسی خواهد کرد.

وی افزود: وزارت حج برای تحقق عملکرد خوب شرکت ها و خدمات رضایت بخش با قیمت های منطقی و فراهم کردن فرصت برای تمام شهروندان و مهاجران برای ثبت این برنامه ها بر اساس سطح خدماتی که حجاج انتخاب می کنند، تلاش می کند.