به گزارش افکارنیوز، مجتبی حسینعلی بیگی رئیس اداره مسیل‌ها و قنوات شهرداری منطقه ۲۰با اینکه ایمن سازی حاشیه کانال‌ها یکی از اقدامات حساس و پر اهمیت این اداره است اظهار کرد: به دلیل اینکه کانال‌ها و نهرهای منتهی به منطقه ۲۰ در حاشیه ‌ جاده‌های پر تردد قرار دارند ایمن سازی حاشیه ‌آنها همواره باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: ایمن سازی کانال‌ها با گاردریل و میله‌های فلزی باعثمی‌شود تا از سقوط خودروها و افراد به این کانال‌ها جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه با توجه به ایمن سازی تمام حاشیه‌ کانال‌ها برخی از کانال‌ها نیاز به باز سازی و نصب مجدد حصار دارند، افزود: حصارها توسط دزدان به سرقت رفته و به مال خران فروخته شده است.

وی ادامه داد: سرقت‌ها به طور عمده از کانال سرخه حصار وفیروز آباد صورت می‌گیرد، چراکه این کانال‌ها در زمین باز و خارج از محدوده شهری قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه سرقت‌ها در طول شب صورت می‌گیرد، گفت: سارقان در هنگام تاریکی شب و به دلیل عدم نظارت مسئولان شهری و انتظامی با استفاده از ابزارهای برش و حتی کمان اره که یکی از ساده و ارزان‌ترین ابزارهای برش است اقدام به سرقت حصارها می‌کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که حصارها با جرثقیل روی پایه ستون و با استفاده از دستگاه جوش انجام میشود.