به گزارشافکارنیوز،حیدر حامدی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه به حوادثغیر مترقبه مطابق قانون بودجه جبرانی تعلق می گیرد، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ بودجه ای برای سیل اخیر از مرکز به استان البرز ابلاغ نشده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حوادثویژه، بودجه های ویژه ای را طلب می کند، گفت: جبران خسارات وارده به روستای سیجان و سرزیارت نیازمند بودجه ای ویژه است از این رو از محل بودجه پیشگیری مدیرت بحران استان که برای مقاوم سازی خانه های روستایی اختصاص یافته بود به اندازه هزار فقره وام پانزده میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

ستاد اعطای وام تعمیرات در سیجان و شهرستان های سیل زده مستقر شد


حامدی ادامه داد: به منظور تکمیل طرح، یک وام ۲ میلیون تومانی نیز در نظر گرفته شده است که پس از دریافت وام تعمیرات به خسارت دیدگان سیل تخصیص داده می شود.

معاون امور بازسازی و عمران روستایی بنیاد مسکن استان البرز اضافه کرد: ستاد اعطای وام از هم اکنون در محل خانه بهداشت روستای سیجان واقع در محور کرج - چالوس و مراکز شهرستان های سیل زده استان مستقر شده است و کلیه خسارت دیدگان می توانند برای دریافت وام مراجعه کنند.

وی در پایان گفت: در صورتی که مبلغ موجود برای بازسازی خانه های روستاییان کافی نباشد برای تامین وام از بنیاد مسکن کمک خواهیم گرفت.