به گزارشافکارنیوز،علی آزاد با اشاره به اینکه افزایش فرهنگ رانندگی از عوامل مهم برای کاهش تصادفات است، گفت: وضع جاده ها و نظارت پلیس هم بر این موضوع موثر است زیرا وقتی جاده ها بصورت بزرگراه و آزادراه ساخته شود احتمال تصادف روبرو و سبقت های غیرمجاز به صفر می رسد.

وی با بیان اینکه فرهنگ پایین رانندگی در کنار نبود نظارت کافی و راه های مناسب موجب سالیانه ۱۷ هزار کشته در سوانح رانندگی شده است، افزود: سرعت غیرمجاز از عوامل مهم در سوانح رانندگی است زیرا در کشورهای پیشرفته هم راه های نامناسب وجود دارد اما رانندگان، سرعت مجاز را رعایت می کنند.

نایب رئیس جمعیت طرفداران ایمنی راه ها افزود: برخی رانندگان در کشور ما ۱۵۰ کیلومتر سرعت می روند در حالیکه سرعت مجاز ۱۲۰ کیلومتر است.

آزاد با بیان اینکه باید تفاوت میان سرعت مجاز در راه اصلی و آزادراه رعایت شود، اظهار داشت: برخی رانندگان حمل و نقل عمومی با سرعت های بالایی تردد می کنند که متاسفانه منجر به تصادف می شود.

وی با اشاره به اینکه در برخی محدوده ها سرعت مجاز ۶۰ کیلومتر است اما رانندگان معدودی این سرعت را رعایت می کنند، گفت: ۸۰ درصد از تصادفات جاده ای عامل انسانی دارد.