به گزارشافکارنیوز،محسن ایمانی روانشناس در خصوص بر عهده گرفتن سرپرستی فرزندان از سوی مادر هنگام طلاق اظهارکرد: اغلب مادران در زمان طلاق دچار افسردگی می‌شوند و توانایی برقراری ارتباط خوب با کودکان خود را ندارند، مادران با نگرانی‌های بی مورد خود نمی‌توانند از لحاظ عاطفی به وظایف خود عمل کنند.

وی افزود: پس از جدایی پدر و مادر فرزندان با کمبود محبت پدر مواجه می‌شوند که در رشد جسمانی آنان بی تاثیر نیست.

این روانشناس همچنین در خصوص گرفتن سرپرستی فرزندان از سوی پدر در زمان جدایی تصریح کرد: برخی از پدران بعد از طلاق به ازدواج مجدد روی می‌آورند و فرزندان با نامادری بزرگ می‌شوند که حتی اگر به خوبی با کودکان رفتار شود کودکان نمی‌توانند نامادری را به چشم مادر خود ببینند و در برخی از موارد بدلیل کمرنگی حضور پدر فرزندان با کمبود عاطفه روبرو می‌شوند.

وی در پایان گفت: عواقبی که این جدایی می‌تواند داشته باشد ایجاد شخصیت چندگانه در فرزندان به علت قرار گرفتن در معرض تغییرات خلق و خویی خانواده است.