به گزارشافکارنیوز،پرونده این جنایت زمانی تشکیل شد که مردی به نام حسن به یکی از کلانتری‌های جنوب پایتخت رفت و خبر داد همسرش کشته شده است. مأموران بعد از اطلاع از این موضوع به منزل این مرد رفتند و با جسد زن جوانی به نام مریم مواجه شدند.

این زن غرق در خون بود و همه شواهد نشان می‌داد وی با ضربات چاقو از پا درآمده است. وقتی کارآگاهان جنایی وارد عمل شدند و به بازرسی خانه پرداختند، به این نتیجه رسیدند سرقتی صورت نگرفته و وسایل دست‌نخورده باقی مانده است. علاوه‌بر‌این، هیچ نشانه‌ای از ورود فرد غریبه به خانه وجود نداشت. این سرنخ‌ها دال بر آن بود که قتل توسط فردی آشنا صورت گرفته است، اما حسن مدعی بود از جزئیات واقعه اطلاع ندارد.

او گفت: «من مسافرکش هستم و امروز - روز حادثه - صبح زود از خانه بیرون رفتم. زمانی که منزل را ترک می‌کردم، همسرم هنوز خواب بود؛ اما وقتی برگشتم با جسد مریم روبه‌رو شدم و نمی‌دانم چه کسی و با چه انگیزه‌ای این کار را انجام داده است». کارآگاهان در ادامه بازرسی از خانه وقتی به جست‌وجو در انباری پرداختند، پیراهنی خون‌آلود را یافتند. این لباس متعلق به حسن بود و ثابت می‌کرد او عامل جنایت است. مرد جوان بعد از بازداشت چاره‌ای جز اعتراف پیش‌ِروی خود ندید و انگیزه‌اش را از ارتکاب جنایت شرح داد.

او گفت: «من و مریم حدود هشت ماه قبل با هم ازدواج کردیم و همسرم خیلی زود متوجه اعتیادم به شیشه شد. همین مسئله درگیری‌هایی را میان ما به‌وجود آورد. به همین دلیل، چند بار برای ترک اقدام کردم، اما موفق نشدم.

اختلافات من و مریم در حالی ادامه داشت که به او ظنین شده بودم و فکر می‌کردم با مرد دیگری رابطه دارد. این افکار زمانی سراغم می‌آمد که تحت‌ تأثیر مخدر قرار می‌گرفتم. در حالت عادی می‌دانستم مریم زنی پاکدامن است، اما بعد از مصرف مواد دچار توهم می‌شدم».

متهم به قتل، درباره چگونگی ارتکاب قتل نیز توضیح داد: «صبح روز حادثه مواد مصرف کردم و باز دچار توهم شدم. با همسرم دعوا کردم و به او گفتم به من خیانت می‌کند. مریم این موضوع را تکذیب کرد. به‌این‌ترتیب، مشاجره‌ای میان ما درگرفت و من که عصبانی شده بودم به آشپزخانه رفتم، چاقویی برداشتم و با آن زنم را زدم. وقتی او غرق در خون روی زمین افتاد، فهمیدم جان باخته است برای همین صحنه‌سازی کردم تا کسی متوجه اصل ماجرا نشود».

حسن در ادامه، صحنه قتل را بازسازی کرد و پرونده بعد از صدور کیفرخواست در اختیار قضات دادگاه شماره یک کیفری تهران قرار گرفت. بهاینترتیب، متهم بهزودی پای میز محاکمه میرود.