به گزارشافکارخبر،حسین توکلی اظهار داشت: براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های دارای شرایط خاص دانشگاه‌ها شاهد، علوم قضایی، خدمات اداری و دادگستری، مدیریت بیمه اکو، موسسه بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه غیرانتفاهی رفاه و تمام کدرشته‌های تحصیلی متمرکز دانشگاه فرهنگیان در پردیس‌های آموزشی و تربیت دبیر شهید رجایی در روز چهارشنبه ۲۱ مرداد بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

وی افزود: ضرورت دارد تمام معرفی‌شدگان برای انجام محاسبه، معاینه و آزمون عملی و مراحل مختلف گزینش در تاریخ‌ها مطرح به نشانی تعیین شده در اطلاعیه‌ای که به همراه فهرست اسامی منتشر می‌شود، مراجعه کنند.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش ادامه داد: بدیهی است اگر مراجع برای انجام مراحل مذکور صورت نگیرد به منزله انصراف قلمداد می‌شود.

* اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان فراگیر ارشد پیام نور در روز چهارشنبه


توکلی همچنین با اشاره به اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان فراگیر ارشد پیام نور، گفت: فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون ورودی دوره‌های فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور، روز چهارشنبه ۲۱ مرداد بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

وی افزود: ضرورت دارد تمامی پذیرفتهشدگان با توجه به مندرجات اطلاعیهای که به همراه فهرست اسامی آنها روی سایت سازمان سنجش قرار میگیرد، ضمن مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دانشگاه پیام نور و کسب اطلاع از برنامه زمانی و مدارک اعلام شده مربوط به کدرشته محل در زمان مقرر برای ثبتنام به نشانی مشخص شده مراجعه کنند.