به گزارشافکارخبر،چهارراه ولیعصر، یکی از معابراصلی و پر ازدحام پایتخت به حساب می‌آید. چهارراهی که تردد بسیاری از افراد در آن صورت می‌گیرد و حال این روزها با ا ضافه شدن دستفروشانی که بساط خود را در گوشه‌ و کنار این چهارراه پهن کرده‌اند، علاوه بر مشکلات عدیده‌ای که برای رفت و آمد رهگذران به وجود آورده، موجب از بین رفتن زیبایی منطقه نیز شده است.

دستفروشان مهمان ناخوانده چهارراه ولیعصر

دستفروشان مهمان ناخوانده چهارراه ولیعصر

دستفروشان مهمان ناخوانده چهارراه ولیعصر

دستفروشان مهمان ناخوانده چهارراه ولیعصر