به گزارشافکارخبر،دقایقی پیش چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.

براساس اظهارات وکیل متهم به احتمال زیاد این جلسه آخرین جلسه دادگاه است اما از آنجایی که ممکن است در روند رسیدگی به پرونده موضوعاتی پیش بیاید که لازم باشد دادگاه تجدید شود نمیتوان به قطعیت اعلام کرد که جلسه چهارم جلسه آخر دادگاه است.