به گزارشافکارخبر،محمد تقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تعادل بخش کشاورزی اظهار داشت: تحویل آب به صورت حجمی از طریق نصب کنتورهای هوشمند و جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز در پروژه طرح تعادل بخشی است در حالی که با وجود این طرح امیدواریم برای مدیریت آب‌های زیر زمینی بیشتر شده زیرا این طرح تعادل میان برداشت و تغذیه ایجاد می‌کند.

وی افزود: با نصیب کنتورهای هوشمند و اجرای این طرح از ۱۰ الی ۱۲ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت آب‌های زیرزمینی که مسبب افت سطح آب و کاهش ذخایر آب‌های زیر زمینی است جلوگیری می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه بیان کرد: بنابراین موفقیت این طرح و نصب کنتورهای حجمی کشاورزان بنابر مجوز آب می‌توانند از ۴۰۰ هزار حلقه چاه اضافه در دشت ها برداشت داشته باشند که این ار در کاهش برداشت نقش به سزایی دارد.

وی خاطر نشان کرد: کشاورزان به جای کشت‌های غیر استراتژیک باید به کالاهای اساسی که تامین کننده نیازهای غذایی کشور است تشویق و حمایت کنیم و از سویی همواره همانند کشورهای دنیا از فناوری روز برای توسعه کشت دیم که تامین کننده محصلات استراتژیک کشوراست استفاده داشته باشیم.

توکلی در پایان تصریح کرد: با اجرایی شدن این طرح کشاورزان نمیتوانند ازآبهای سطحی و زیرزمینی برداشت غیر مجاز داشته باشند زیرا با از دست دادن آب مسائل زیستمحیطی، اکوسیستم، آینده توسعه کشور و بسیاری از مسائل سرمایهگذاری به خطر میافتد.