به گزارشافکارخبر،محمدحسین پورکاظمی گفت: داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پزشکی که تاکنون موفق به انتخاب رشته / محل نهایی خود نشده‌اند می‌توانند از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح روز شنبه ۲۴ مرداد ماه نسبت به انتخاب یا ویرایش رشته اقدام کنند.

وی با تأکید بر این که این مهلت قابل تمدید نخواهد بود، گفت: در چند نوبت مهلت انتخاب رشته / محل و ویرایش آن در تیر و مرداد ماه تمدید شد و این دو ساعت آخرین مهلت خواهد بود.

پورکاظمی با اعلام اینکه تعداد ۲۰ هزار نفر از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد پزشکی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، افزود: تاکنون ۱۷ هزار نفر به سایت Sanjeshp. ir مراجعه و نسبت به انتخاب رشته / محل خود اقدام کرده‌اند که آنان نیز در این فرصت ۲ ساعت اجازه ویرایش انتخاب‌های خود را دارند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی درخصوص معرفی استعدادهای درخشان بدون آزمون و با آزمون نیز گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی تا پایان وقت اداری روز شنبه، ۲۴ مردادماه فرصت دارند واجدین شرایط خود را با توجه به آیین‌نامه مربوطه به مرکز سنجش آموزش پزشکی معرفی کنند.

وی با تأکید بر این که به همه دانشگاههای علوم پزشکی دسترسی ورود به سایت مرکز سنجش برای ثبت نام واجدین شرایط بدون آزمون و با آزمون، از تاریخ ۱۴ تا ۲۴ مرداد ماه داده شده است، گفت: شاگرد اولیها نیز همزمان با اعلام نام آنها از سوی دانشگاه به مرکز سنجش میتوانند نسبت به انتخاب رشته / محل خود تا ۲۴ مرداد اقدام کنند.